Πρωταθλητές

 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Σ.Φ.Π. ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Ο.Φ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Ο.Κ.Α. ΑΡΚΑΔΙ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων: Α.Π.Σ.Η. ΠΗΓΑΣΟΣ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λογω της Πανδημίας Covid  δεν διεξήχθησαν τα πρωταθλήματα Ανδρων και Γυναικων  και Παμπαίδων-Παγκορασιδων.

 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Γ.Ε.Ηρακλείου
 • Πρωτάθλημα Νεανιδων: ΑΟ Κυδων Χανίων
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Γ.Ε.Ηρακλείου
 • ΠΡωτάθλημα Κορασίδων: Ν.ΟΠεΡεθύμνου.

Η αγωνιστική  περίοδος 2019-2020 διεκόπηκε αναπάντεχα απο την πανδημία του COVID19.

Τα μόνα πρωταθλήματα που είχαν προλάβει να ολοκληρωθούν ήταν των Αγοριών Κ21 και των Κοριτσιών Κ20.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ε.Ο.ΠΕ, στο Ανδρών-  Γυναικών ανακηρύχθηκαν Πρωταθλητές οι ομάδες που ήταν πρώτες στον βαθμολογικό πίνακα τη στιγμή της διακοπής του πρωταθλήματος, ενώ στα υπόλοιπα πρωταθλήματα δεν ανακηρύχθηκαν πρωταθλητές.

 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Σ.Φ.Π.Χανίων
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Ν.ΟΠε ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Αγοριών Κ20: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ21: Γ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Σ.Φ.Π.ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Σ.Φ.Π.ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: ΑΘΛ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Σ.Φ.Π. Χανίων
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Α.Ο. Ακρωτηρίου
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Σ.Φ.Π. ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Α.Ο. ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Σ.Φ.Π. ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Γ.Α.Σ.ΜΕΣΣΑΡΑΣ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Α.Ο. ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Α.Ο. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων:  Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων: Α.Ο ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Α.Ο. ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Ν.Α.Ο. ΣΟΥΔΑΣ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Σ.Φ.Π. ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Σ.Φ.Π.ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Ο.ΠΕ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Σ.Φ.Π. ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Σ.Φ.Π.ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Σ.Φ.Π.ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Σ.Φ.Π.ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων: Α.Ο. ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Γ.Α.Σ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Σ.Φ.Π.ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Γ.Ε.ΗρΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων: Α.Ο.ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Σ.Φ.Π. ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Σ.Φ.Π. ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων: Ν.Α.Ο ΣΟΥΔΑΣ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Σ.Φ.Π. ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Α.Ο. ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Σ.Φ.Π. ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Ο.Φ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Ο.ΠΕ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Σ.Φ.Π. ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Σ.Φ.Π. ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Ο.ΠΕ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Σ.Φ.Π. ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων: Ν.Α.Ο ΣΟΥΔΑΣ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Σ.Φ.Π.  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών:Σ.Φ.Π.  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Ο.ΠΕ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Α.Ο. ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Α.Ο ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Ο.Φ.Χ.ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Σ.Φ.Π.  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: ΑΘΛ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: ΑΘΛ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Ν.Α.Ο.ΣΟΥΔΑΣ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Ο.Φ.Χ. ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων: Ο.Φ.Χ. ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Σ.Φ.Π.  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Γ.Α.Σ.ΜΕΣΣΑΡΑΣ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Ν.Α.Ο.ΣΟΥΔΑΣ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Α.Ο. ΓΙΟΥΧΤΑΣ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων: Γ.Α.Σ.ΜΕΣΣΑΡΑΣ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Γ.Α.Σ.ΜΕΣΣΑΡΑΣ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Γ.Α.Σ.ΜΕΣΣΑΡΑΣ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Α.Ο. ΓΙΟΥΧΤΑΣ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων: Γ.Α.Σ.ΜΕΣΣΑΡΑΣ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών:Ο.ΠΕ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Ο.ΠΕ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Ο.ΠΕ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Ο.ΠΕ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παμπαίδων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παγκορασίδων: Χ.Α.Ο.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Σ.Φ.Π. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Α.Ο.ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Γ.Α.Σ.ΜΕΣΣΑΡΑΣ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Ο.ΠΕ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Α.Ο.ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Α.Ο.ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Ο.ΠΕ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Ο.ΠΕ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Σ.Φ.Π.  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Σ.Φ.Π.  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Ο.ΠΕ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Σ.Φ.Π.ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Σ.Φ.Π.  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Ο.ΠΕ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Ο.ΠΕ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Σ.Φ.Π. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων:
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Σ.Φ.Π. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Σ.Φ.Π.  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Ν.Α.Ο ΣΟΥΔΑΣ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Ο.ΠΕ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Ο.ΠΕ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Σ.Φ.Π.  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Σ.Φ.Π.  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Σ.Φ.Π.  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Α.Ο.ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Ο.Φ.Χ.ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Ο.Φ.Χ.ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Σ.Φ.Π.  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Σ.Φ.Π.  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Σ.Φ.Π.  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Ο.Φ.Χ.ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Σ.Φ.Π.  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Ο.Κ.Α.ΑΡΚΑΔΙ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών:Σ.Φ.Π.  ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Ο.Κ.Α.ΑΡΚΑΔΙ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Σ.Φ.Π. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Ν.Α.Ο.ΣΟΥΔΑΣ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: ΑΘΛ.Ε.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Σ.Φ.Π. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Ανδρών: Ο.Φ.Χ.ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ
 • Πρωτάθλημα Γυναικών: Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Εφήβων: Γ.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟY
 • Πρωτάθλημα Νεανίδων: Α.Ο.ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Κορασίδων: Α.Ο.ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 • Πρωτάθλημα Παίδων: Ο.Κ.Α.ΑΡΚΑΔΙ