ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Κ στην με αρ. 20/ 16-5-2024 συνεδρίαση του, αποφάσισε την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης Σωματείων Μελών της, την Κυριακή 21 Ιουλίου 2024 και ώρα 13:00  στο Ηράκλειο (Εντός  Παγκρητίου Σταδίου, Αίθουσα Τύπου, Θύρα 1).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Η Γ.Σ θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και των Άρθρων περί ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  και ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ του Καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Κ

 

ΘΕΜΑΤΑ:

1) Εκλογή Προέδρου και Γεν. Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2) Διοικητικός Απολογισμός Έτους 2023  και απαλλαγή του Δ.Σ από τα πεπραγμένα

3) Οικονομικός Απολογισμός Έτους 2023 και απαλλαγή του Δ.Σ από τα πεπραγμένα

4) Έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικον. Διαχείριση του Δ.Σ Έτους 2023

5) Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024

6)  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

7) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

Για το Δ.Σ

 

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Γιαννόπουλος                                        Παπαδάκης Γιώργος