ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Αποφασίστηκε η λειτουργία Σχολής Προπονητών Γ’ επιπέδου, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα & Λάρισα.

Οι αναλυτικές ΟΔΗΓΙΕΣ για την υποβολή των Αιτήσεων αναφέρονται στο συνημμένο

ΟΙ Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 10/3/2024

Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ  https://gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/2016-10-11-07-33-19 στο πεδίο «A4.108 Έντυπα σχολής προπονητών Πετοσφαίρισης Γ’ Επιπέδου στην Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Λάρισα και Πάτρα»

Οι Αιτήσεις στην ΕΟΠΕ ή την Ενωση, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία συμμετείχε το Σωματείο του Υποψηφίου, οι οποίοι εκδίδουν αντίστοιχα την Βεβαίωση. Συνιστάται εάν κάποιος ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα 5 έτη σε μια Ενωση  να ζητά την βεβαίωση από την Ενωση αυτή. Για τα Πρωταθλήματα που διεξάγονταν από Τοπικές Επιτροπές οι Αιτήσεις κατατίθενται στην ΕΟΠΕ και οι Βεβαιώσεις εκδίδονται από την ΕΟΠΕ, με στοιχεία που κοινοποιούνται από την Τοπική Επιτροπή.

 

Το Παράβολο Αίτησης για βεβαίωση Αθλητικής Εμπειρίας ορίζεται στο ποσό των 20.00 €

 

Για την περίπτωση αθλητικής δραστηριότητας υποψηφίου έως το 1999 κατά την οποία τα φύλλα αγώνα έχουν ολικά ή μερικά καταστραφεί ή χαθεί, η αθλητική εμπειρία αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενΟΔΗΓΙΕΣου αθλητή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι έχει συμπληρώσει πενταετή αγωνιστική δραστηριότητα κατά την επίμαχη περίοδο, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από βεβαίωση της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας, με την οποία βεβαιώνεται: (α) η πενταετής αγωνιστική δράση του ενδιαφερόμενου αθλητή εντός του διαστήματος έως το 1999 και (β) η καταστροφή ή απώλεια των σχετικών αποδεικτικών φύλλων αγώνα, με αναφορά στον ακριβή χρόνο και στα αίτια της καταστροφής ή απώλειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Υ.Δ

Υ.Δ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ